CEIP Zabalgana HLHI
Nazio Batuen hiribidea 10
01015 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 70 67 - Faxa: 945 18 70 69

TPV

Pago online / Online ordainketa

Este formulario permite hacer pagos online utilizando una tarjeta de crédito de forma totalmente GRATUITA.

Los pagos que se pueden realizar desde aquí, son:
  • ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
  • OTROS PAGOS AL AMPA.

Simplemente hay que rellenar los siguientes campos:
  • Cantidad: Indica el importe en euros del pago a realizar.
  • Concepto: Servirá para identificar el pago, así que indica los datos necesarios (nombre y apellidos, y para qué es el pago).

Luego pulsa "Enviar" y sigue los pasos que se indican.

_________________________________________________________________________________________________________________
Formulario honen bidez online ordainketak egin daitezke DOHAINIK kreditu-txartelaren bitartez.

Hemendik egin daitezkeen ordainketak, hauek dira::
  • ESKOLA ORDUZ KANPOKO EKINTZAK.
  • GURASO ELKARTEARI BESTELAKO ORDAINKETAK.

Soilik ondorengo eremu hauek bete behar dira:
  • Zenbatekoa: Ordainketaren diru-kopurua aiderazi.
  • Kontzeptua: Ordainketa identifikatzeko erabiliko da, beraz, beharrezko datual adierazi beharko dituzu (izen-abizenak, eta zer ordaintzen ari den).

Gero "Bidali" sakatu eta jarraitu argibideak.
CEIP Zabalgana HLHI
Nazio Batuen hiribidea 10 - 01015 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 18 70 67 - Faxa: 945 18 70 69