CEIP Zabalgana HLHI
Nazio Batuen hiribidea 10
01015 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 70 67 - Faxa: 945 18 70 69

Guraso Elkartea

Zaintza zerbitzua

Guraso elkartea arduratzen da zaintza zerbitzua antolatzeaz. Zerbitzu honek erantzuna ematen die eskola-ordutegia hasi baino lehen umeak ikastetxean utzi beharra duten familiei, hain zuzen ere, bateragarria egiteko gurasoen lan-bizitza eta euren seme-alaben eskolatze egokia.
Zerbitzuaren baldintzak:
 • Ordutegia: 08:00etatik 09:00etara ikasturteko eskola egun guztietan.
 • Gosaririk ez da ematen.
 • Lekua: 3 urtekoen gela.
 • Kuota: bakarra kasu guztietarako. Erabiltzaileen arabera aldatzen dira..
 • Ordaintzeko era: ordainketa helbideratzen da egun zehatz batean.Lehenengo hilaren hasieran fidantza ordaindu behar da, azken hila ordaintzeko erabiliko dena.
 • Ordaindu ezean: ez badago pisuzko arrazoirik, eten egingo zaio zerbitzua.
 • Ratioak: 6 eta 12 ikasle bitarteko taldeak begiraleko, begiraleekin, familiekin, guraso elkartean eta ikastetxeko zuzendaritzarekin adostuta. Talde bat baino gehiago egin beharko balitz, eskola kontseiluan onartutako berdintasun irizpideak erabilita egingo litzateke.
   
Deskargak:
 • Zerbitzuaren koordinatzaileak. Bi guraso erabiltzailek koordinatzen dute zerbitzua: erregistratzen eta komunikatzen dituzte gertakariak begiraleen, zuzendariaren, guraso elkartearen eta familia erabiltzaileen artean; alten berri ematen dute, etab. Hala ere, begiraleak datu hauek guztiak izango ditu larrialdi batean erabiltzeko: familienak, guraso elkartearenak eta ikastetxeak jarritako arduradunarenak.
 • Bajak. Gutxienez hilabete lehenago jakinarazi behar da.
 • Ikastetxean egon daitekeen denbora-muga: ikusi Eskola Kontseiluak onartutako idazkia 
CEIP Zabalgana HLHI
Nazio Batuen hiribidea 10 - 01015 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: 945 18 70 67 - Faxa: 945 18 70 69